carlton-table-ss-white-plexi-600x600

Carlton Coffee Table – White

Additional Information
Colours

White/Acrylic

Metallic

Silver